คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน2565

โพสต์17 ส.ค. 2565 02:14โดยวัชนันท์ เดชอำพร
สพฐ.ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของโครงการ และมีแนวทางการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
Ċ
วัชนันท์ เดชอำพร,
17 ส.ค. 2565 02:14
Comments