คู่มือการจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา

โพสต์13 ก.ค. 2562 21:36โดยวัชนันท์ เดชอำพร   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2565 02:37 ]

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อุทัยธานี เขต 1 ได้จัดทำคู่มือการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับอาหารกลางวัน


ċ
คู่มือการจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา.rar
(31739k)
วัชนันท์ เดชอำพร,
8 ก.ค. 2565 02:32
Comments