แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน

โพสต์13 ก.ค. 2562 21:36โดยวัชนันท์ เดชอำพร

กำหนดการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ของโรงเรียนในสังกัด  ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 จำนวน 15 แห่ง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนมีเงินคงเหลือครบถ้วนถูกต้อง การเบิกจ่ายเงินมีหลักฐานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ บันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยจะสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562

Ċ
วัชนันท์ เดชอำพร,
13 ก.ค. 2562 21:36
Comments