ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์15 ก.พ. 2562 23:18โดยวัชนันท์ เดชอำพร   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2562 03:00 ]
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อุทัุยธานี เขต 1 มีกำหนดการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่นสำหรับนักเรียนทุกคนทันเปิดภาคเรียน และโรงเรียนมีการจัดการและควบคุมการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเงินอาหารกลางวัน


Comments