เตรียมวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์17 ต.ค. 2561 23:57โดยวัชนันท์ เดชอำพร

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. หน่วยตรวจสอบภายในประชุมปรึกษาหารือภายในหน่วย เพื่อเตรียมวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวางแผนการตรวจสถานศึกษา 3 เรื่อง คือ 1. การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ตรวจการเงินการบัญชีทั่วไป  3. ตรวจการบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Comments